Ecomed KPP

Ecomed KPP toteuttaa potilaskohtaisen kustannuslaskennan, seurannan ja analysoinnin

 

Se yhdistää potilaan saman ongelman hoitoon liittyvät tutkimus- ja hoitosuoritteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja laskee siihen liittyvät kustannukset (”Kustannus Per Potilas”).

  • Mahdollistaa monipuolisen kliinisen- ja kustannustiedon analysoinnin sekä eri hoitojen kustannusten seuraamisen ja vertailun myös alueittain ikä- ja sukupuolivakioituna.
  • Raportointia voidaan tehdä kattavasti alkaen konsernitason KPI-luvuista päätyen yksittäisen potilaan hoitoprofiilin analysointiin.
  • Mahdollistaa hoitokäytäntöjen vertailun resurssien näkökulmasta.
  • Mahdollistaa alueellisen episoditarkastelun ja hoitoketjujen seurannan kattaen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon.
  • Hoidon kustannuksia voidaan verrata laskutettavaan tuotehintaan: Katelaskenta ja hinnoitteluanalyysit.
  • Tuottaa toteumatiedot seuraavan vuoden budjetointiin ja tuotannon suunnitteluun.
  • Tukee sekä DRG-pohjaisia että itse tuotettuja hinnoittelumalleja.