Ecomed PP

Ecomed PP suunnitteluun ja hinnoitteluun

 

Ecomed PP:llä (Production Planner) toteutetaan terveydenhuollon palvelutuotannon suunnittelu ja hinnoittelu.

Se on kattava kokonaisratkaisu terveydenhuollon palvelutuotannon kustannusperustaiseen hinnoitteluun ja suunnitteluun, ja tärkeä osa KPP-ratkaisukokonaisuutta. Lopputuloksena syntyvä tuotehinnasto voidaan viedä helposti muihin järjestelmiin.

  • Mahdollistaa tuotekohtaisten hinnoitteluvaihtoehtojen vertailua, tuotantohistorian analysoimista sekä tuotantohistoriaan perustuvien tuotantoennusteiden ja -suunnitelmien laadintaa
  • Tuloksena on parempi läpinäkyvyys toiminnan muutosten vaikutuksista kustannuksiin
  • Järjestelmä on konkreettinen yhteistyöväline jäsenkuntayhteistyöhön
  • Sisältää valmiiksi rakennettuna tuen NordDRG-outlier hinnoittelulle kansallisiin suosituksiin perustuen, mutta DRG-tuotteiden lisäksi tai tilalla voidaan käyttää myös SHP:n omaa tuotteistusta (hoitopäivät, paketit, jne.)
  • Ratkaisu on kehitetty ja tuotteistettu erityisesti erikoissairaanhoidon tarpeisiin eikä se vaadi räätälöintiä tai laajaa konfigurointia kuten yleiset toimialariippumattomat taloushallinnon ja kustannuslaskennan järjestelmät